Valeriya Vinogradova
Жена
Дата свадьбы: 19.06.2015
Жених: Анатолий
Барнаул

Невеста/Жена Valeriya Vinogradova, Барнаул