Тамара Канунникова
Жена
Дата свадьбы: 24.07.2015
Жених: Дмитрий
Барнаул

Невеста/Жена Тамара Канунникова, Барнаул